Kuva webinaareista.png

WEBINAARIT

Hetkiä, jotka tuovat valoa

Katso alta tulevat webinaarit ja rekisteröidy niihin. Niiden alta löydät pidettyjen webinaarien tallenteet ja alinna on podcastit.

 

TULEVAT WEBINAARIT

SISÄINEN TURVALLISUUS

Ke 14.4.2021 klo 18-19
Jani Roman
Maksuton webinaari

Perusturvallisuus vaikuttaa moneen asiaan ihmisen elämässä: ihmissuhteisiin, rohkeuteen olla oma itsensä, ongelmienratkaisukykyyn, onnistumiseen tekemisissään.


Viimeksi puhuin pelosta ja sitä ennen rehellisyydestä. Luonteva jatko on tutkia sisäisen turvallisuuden rakentamista.


Miten rakennat itsessäsi aitoa ja todellista turvallisuutta? Onko se mahdollista, ja jos on, niin mitä siihen tarvitaan?


Missä kohtaa sinä olet kasvussasi?

 

MENNEET WEBINAARIT

Webinaaritallenteet ja podcastit

Videot löytyvät myös Youtubesta Enlightened Dialogue -kanavalta.

Podcastit voit kuunnella tämän sivun alaosasta.

SISÄINEN TURVALLISUUS

14.4.2021

Perusturvallisuus vaikuttaa moneen asiaan ihmisen elämässä: ihmissuhteisiin, rohkeuteen olla oma itsensä, ongelmienratkaisukykyyn, onnistumiseen tekemisissään.

Miten rakennat itsessäsi aitoa ja todellista turvallisuutta? Onko se mahdollista, ja jos on, niin mitä siihen tarvitaan? Missä kohtaa sinä olet kasvussasi? 

PELKO - PORTTI TRANSFORMAATIOON

7.4.2021

Miten kohdata pelko, ja miten kasvaa sen avulla?

Jani esittelee tällä videolla kolme apua pelkoon.

Pelko on keskeinen tekijä ihmisen elämässä.  


Varsinkin pelko, jota ei huomata, tunnisteta. Ihmisen mieli ohjautuu pitkälti pelon kautta. Voimme pelätä epäonnistumista, virhettä, epäonnea ja väärää valintaa, paitsi jäämistä. Pelko liittyy häpeään ja ahdistuneisuuteen.    

Miten voimme kohdata pelkoa siten, että siitä avautuukin portti transformaatioon? Miten pelkomme taustalta paljastuukin se, mitä olemme kaivanneet?

Onko pelon takana lahja, vapaus?

REHELLISYYS

17.3.2021

Mitä rehellisyys on?

Rehellisyys on haasteellinen sana. Sille voidaan antaa niin paljon merkityksiä. Se voi olla itselleen pehmeästi lausuttu, tai se voi olla toiselle ihmiselle vaatien esitetty.

Miten voimme olla aidompia, olla syvemmin yhteydessä siihen minä on? Ehkä sanan "rehellisyys" voisi korvata tuolla kysymyksellä?

MENNEISYYTTÄ TYÖSTETÄÄN NYKYHETKESSÄ

10.3.2021

Menneisyys ei ole jossain, vaan se on tässä - elävänä nykyhetkenä.

LOVING GROUNDED AWARENESS - MITÄ SE ON?

2.2.2021

Tässä webinaarissa kerron, mitä Loving Grounded Awareness on.

Loving Grounded Awareness merkitsee rakkaudellista myötätuntoista itsemme kohtaamista, valpasta läsnäoloa sille mikä on. Grounded viittaa siihen, että emme ole irrallisia. Löydämme yhteyden itseemme ja perheeseemme tavalla, joka vapauttaa kiitollisuutta ja iloa. Voimme seistä jalat maassa, olla yhteydessä, ja saada siitä voimaa.

EHEYTYMINEN OSA 3 EGON YLITTÄMINEN

27.1.2021

Miten kohdata itsemme ja toisemme siten, että ylitämme epäluulot ja vanhat vahingoittavat käsitykset?

Olen kahdessa webinaarissa viime viikolla kysynyt, miten eheytyä, kun maailmamme on polarisoitunut ja epäluulot ja jännitteet vaikuttavat meidän kaikkien elämään.


Ensimmäisessä webinaarissa pohdin henkilökohtaista sisäistä työtä: miten kohdata suuttumusta, pettymystä, pelkoa ja epävarmuutta.


Toisessa webinaarissa teimme vaikuttavan konstellaation, jossa tutkimme salaliittoteorioihin uskovia ja ei-uskovia. Se oli, kuten konstellaatiot yleensäkin, yllättävä.


Tiedän, että salaliittoteorioihin uskovien ja ei-uskovien välille jää alue, johon kuuluu varmasti enemmän ihmisiä kuin teorioihin uskovia. Mutta ääripäät ovat olleet esillä ja näyttäneet, miten kärjistynyt tilanne on: väkivallan uhka on todellisuutta.


Konstellaatio näytti, että salaliittoteorioihin uskovien käyttövoima on pelko. Ja toisaalta jännite voimistuu, kun ei-uskovat käytöksellään ilmentävät ylimielisyyttä. No, tämä niin kuin karrikoidusti konstellaatiota tulkiten.


Tässä kolmannessa osassa vedän yhteen näitä oivalluksia ja pohdin, miten tästä eteenpäin. Miten ihminen voi muuttaa suuntaansa, jättää taakseen sen, mitä ei enää tarvitse, mikä voi vahingoittaa. Miten ylittää egon tarve jatkaa jääräpäisesti sitä, mikä on osoittautunut valheeksi?


Ehkä kaiken tämän voisi kiteyttää siihen, että miten löytää myötätuntoa sisältään ja rehellisyyttä oikeasti tarkastella itseään ja maailmaa?


Nämä kysymykset ovat meille tärkeitä, vaikka koronaa ei olisikaan. Ihmiskunta kohtaa valtavan suuria haasteita, kuten ilmastonmuutos, biodiversiteetin romahtaminen, saastuminen ja eriarvoisuus. Osa haasteista koskee ekosysteemiämme, osa ihmisyhteisöjä, mutta kaikkien niiden taustalla on ihmisen ennakkoluulot, vanhoihin malleihin kangistumiset ja käsittelemättömät tunteet, jotka vaikeuttavat keskinäistä arvostusta ja ongelmien kohtaamista yhdessä.

EHEYTYMINEN OSA 2 KONSTELLAATIO

19.1.2021

Miten eheyttää salaliittoteorioihin uskovien ja muiden ihmisten suhteita. Tutkimme mitä on kaiken taustalla ja mikä yhdistää ja mikä erottaa ihmisiä. Etsimme tietä keskinäiselle arvostukselle ja rakkaudelle.

Jani ohjaa konstellaation, jossa tutkimme salaliittoihin uskovien ja ei-uskovien välistä suhdetta.

Huom! Tallennuksessa tapahtui jotain kummallista ja kuva näkyy vain kapeana, en tiedä miksi. Löydät kuitenkin alta webinaarin podcastina ja voit kuunnella sen. 

Lisäksi YouTube asetti siihen 18-vuoden ikärajan, mikä on mielestäni aivan ymmärrettävää, koska siinä puhutaan salaliittoteorioihin uskovista ja myös väkivallan uhasta.

EHEYTYMINEN - SISÄISESTI JA ULKOISESTI 1

18.1.2021

Miten kohdata polarisaatio? Onko eheytyminen mahdollista? Onko kohtaaminen mahdollista?

Ensimmäisessä osassa – eli tässä tilaisuudessa – (ma 18.1 klo 18) pohdin tähän liittyviä kysymyksiä ja miten mindfulness ja systeeminen ymmärrys voivat auttaa meitä. Ohjaan harjoituksen, jolla voi kohdata sisällään olevat jännitteet, vastakkainasettelun ja vaikeat tunteet.

VIISAUDEN POLULLA - MIA JOKINIVA & NINA PYYKÖNEN - QANONA JOOGAPIIREISSÄ

22.10.2020

Wellness- ja joogapiireissä kuohuu. Mia Jokiniva tuskin arvasi, millaiseen pesään sohaisi ehdottaessaan joogaopettajien irtisanoutumista QAnon retoriikasta. Keskustelemme tästä ilmiöstä ja joogasta ihmisenä kasvun tukena.

Minulla on suuri kunnia saada tähän keskusteluun joogaopettaja Mia Jokiniva ja joogaopettaja Nina Pyykkönen. Joogan hengessä pohdimme mistä tässä ilmiössä on kyse, mitä sen takana saattaa olla - ja mitä hyvää tämä keskustelu voi meille tuoda.

Taustalla tässä on tietenkin koronaepidemia ja siihen liittyvät erilaiset käsitykset. Jotkut pitävät sitä vaarattomana, jotkut huijauksena, ja jotkut ottavat sen vakavasti. Joogapiireissä räjähtynyt keskustelu voi kuitenkin olla jo pidempään muhineen oireen ilmentymä, joka nyt koronan myötä tuli pakottavalla tavalla pinnalle. Vai onko näin? 

Viisauden polulla on webinaarisarja, jossa pohdimme ihmisenä kasvua ja Jani käy näistä aiheista dialogia eri näkökulmista henkilöiden kanssa, jotka ovat katsoneet asioita hieman syvemmälle. ​​​
​​​​​​​​

Kasvu kuuluu kaikille.

VIISAUDEN POLULLA - KAISA PELTOLA

15.10.2020

Minulla on suuri kunnia käydä ensimmäinen dialogi tällä Viisauden polulla -sarjassa Kaisa Peltolan kanssa. Kaisa on tehnyt uraauurtavaa työtä häpeän parissa ja hänen kirjansa Häpeän alkemia on juuri julkaistu.

Keskustelimme häpeästä, ihmisenä kasvusta, valkoisen miehen perinnöstä ja konstellaatiosta.


Viisauden polulla on webinaarisarja, jossa pohdimme ihmisenä kasvua ja käyn näistä aiheista dialogia eri näkökulmista henkilöiden kanssa, jotka ovat katsoneet asioita hieman syvemmälle.
​​​​​​

Kasvu kuuluu kaikille.

VIISAUDEN POLULLA - JANI ROMAN

17.9.2020

Kasvu – siis viisastuminen – kuuluu kaikille. Jokaisessa on viisastumisen vaisto, mutta tutkimusten mukaan vain harva kykenee sitä seuraamaan. Suurin osa aikuisista jää alimmalle aikuisen kehitystasolle.

Tämä ilmenee henkilökohtaisessa elämässä epävarmuutena, itsetunnon ongelmina, ihmissuhdeongelmina, masennuksena ja vaikeuksina työelämässä.

Yhteiskunnassa tämä ilmenee politiikassa, jossa populismi ja disinformaatio kukoistavat. Se ilmenee poteroitumisina ja vanhojen rakenteiden jäykkyytenä. Se ilmenee kovuutena ja kollektiivisina traumareaktioina.

Viisauden polulla -webinaarissa pohdin näitä ilmiöitä ja miten voimme edistää kasvuamme. Kasvun edellytys on aina peiliin katsominen ja sen edessä nöyrtyminen. Ehkä siksi niin harva nousee korkeammille tietoisuuden tasoille.

Enkä tarkoita tällä mitään mystistä, vaan nimenomaan päinvastaista: tulemme yhteyteen todellisuuden kanssa.
​​​​​​​
Kerron myös, miten perhekonstellaatio liittyy ihmisenä kasvuun. Se ei ole ihmeellinen taikurinhattu, jonne laitettu muuntuu miksi sattuu. Ei, ihmisen kehitys ei kulje sattumanvaraiseen suuntaan, vaan sillä on suunta. Tästä suunnasta kerron tässä webinaarissa.
​​​​​​​
Kasvu kuuluu kaikille.

JANI ROMAN, MIKKO RASK JA MARIA JOUTSENVIRTA: KONSTELLAATIOTUTKIMUS

27.8.2020

Mikko Rask on ympäristöpolitiikan dosentti ja vastuullinen tutkija Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Hän tutkii ja kehittää tiedon yhteisluomisen ja deliberatiivisen demokratian käytänteitä tutkimus-, innovaatio- ja ympäristöasioiden hallinnassa.

Kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta on suomalaista hyvinvointi- ja talousajattelua uudistava tutkija ja oppimismuotoilija. Hänen työtään määrittää vahva kestävyysajattelu ja halu saada aikaan systeemistä muutosta sekä työelämän organisaatioissa että yhteiskunnassa.

TkT (työpsykologia) Jani Roman on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa ja kokeneimpia yhteisen kulttuurin rakentajia fuusioissa. Hänellä on kokemus tuhansista konstellaatioista terapia- ja organisaatioiden kehittämistilanteissa.

 

PODCASTIT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel. 0500 762 772

  • Facebook

©2020 by Enlightened Dialogue. Proudly created with Wix.com