woman trekking at Picos de Europa mounta

PEILI

Perhekonstellaatioon perustuva kasvuryhmä 2021

Peili-kasvuryhmä

Millaisia olemme ihmisinä vaikuttaa ihmissuhteisiimme, työhömme, valintoihimme, tunteisiimme ja onneemme. Peili-kasvuryhmässä saat syvällistä tukea ihmisenä kasvuun. Perhekonstellaatio on parhaimpia keinoja selkeyttää omaa elämäänsä, eheyttää ihmissuhteita ja kypsyä ihmisenä. Ainoa keino todella sisäistää konstellaatiomenetelmä on osallistua työskentelyyn henkilökohtaisesti.


Mistä olet eniten vastuussa?


Kun katsot elämääsi kokonaisuutena, niin mistä loppujen lopuksi olet eniten vastuussa?


Peili-kasvuryhmässä saat ainutlaatuista tukea elämäsi kysymystesi käsittelyssä ja löydät toimivampia tapoja toimia ja reagoida elämäsi tilanteissa. Kun kasvat ihmisenä, se heijastuu läheisiisi, mutta se heijastuu myös yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen. Teoillasi on merkitystä.

Kasvu ihmisenä on syvin tarpeemme. Elämä kutsuu meitä kasvuun – mitä vastaamme? Miten vastaamme?

Perhekonstellaatio

Perhekonstellaatio tekee näkyväksi meitä ohjaavat dynamiikat. Tunnistamme isomman tarinan, johon liitymme. Vapaudumme taakkasiirtymistä ja eheytämme ihmissuhteemme. Luomme rakkaudellisia ja vastavuoroisia suhteita. Olemme omassa voimassamme ja uskallamme onnistua työssä ja elämässä.


Konstellaation avulla voimme vapautua taakoista, jotka eivät meille kuulu.


Perhekonstellaatio on saksalaisen psykoanalyytikon Bert Hellingerin (1925-2019) kehittämä terapiamuoto. Jani Roman on opiskellut menetelmää Hellingerin luona Itävallassa.

Kasvuryhmän sisältö

Peili-kasvuryhmässä työskentely tapahtuu lähipäivissä, joita on vuoden aikana 17. Teemme näissä useita konstellaatioita osallistujien kysymyksistä ja elämäntilanteista. Lisäksi jaamme kokemuksista ja tutkimme eteemme nousevia asioita vuorovaikutuksessa. Hyödynnämme myös läsnäolo- ja mindfulnessharjoituksia sekä opimme kehittyneempiä vuorovaikutustaitoja.


Ihmisenä kasvu

Ihminen voi kasvaa läpi elämänsä. Se ei tarkoita tietenkään kasvua isommaksi, vaan kypsymistä ja viisastumista. Kehitys ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä tutkimusten mukaan suurin osa aikuisista jää alimmalle aikuisen tasolle, ja osa aikuisista jää lapsen tasolle (vrt. Robert Keganin viisitasoinen kehitysmalli). Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että ikä itsessään ei ole tae kypsyydestä, vaan viisastuminen edellyttää reflektiota. Siksi tällaiset kasvuryhmät ovat tärkeitä. Ihminen kasvaa vuorovaikutuksessa.


Ihmisenä kasvun elementit

 1. Yhteys tunteisiin ja myötätunto
  Nämä luovat pohjan ihmisenä kasvulle.

 2. Kyky asettua toisen asemaan
  Ymmärtäessään itseään ihmisen kyky asettua toisen asemaan kasvaa, mutta se vaatii myös erityistä huomiota. Toisen housuihin asettautuminen kasvattaa ihmistä.

 3. Vastuullinen puhe
  Vastuunotto omista tunteista sen sijaan, että syyttäisi muita, on tärkeä osa ihmisenä kehitystä. Selkeys siitä mikä kuuluu minulle ja mikä ei. Tulkinnoista havaintoihin – yhä parempi yhteys todellisuuteen.

 4. Kyky ymmärtää systeemisiä dynamiikkoja
  Kukaan ei ole irrallinen, vaan olemme osa isommasta tarinasta. Liitymme alitajuisilla tasoilla muihin ihmisiin. Tämän tunnistaminen auttaa ihmistä vapautumaan väärinkäsityksistä ja ottamaan oman vastuunsa.

 5. Samaistumisista irtoaminen
  Systeemiset liittymiset vaikuttavat minäkuvaamme. Emme oikeastaan tunnista keitä olemme – olemme fuusioituneet meille läheisiin ihmisiin. Kun alamme tunnistaa tätä, voimme ensimmäistä kertaa todella irrota alitajuisista samaistumisista. Tämä tuo suurta vapautta.

Peili-kasvuryhmän lähipäivät

Kasvuryhmä toteutuu lähipäivissä, joita on yhteensä 17, eli kahdeksan tapaamiskertaa, joista yksi (4. tapaamiskerta) on kolmipäiväinen ja muut kaksipäivisiä.

Lähipäivät pidetään Espoossa, ja ajat ovat tapaamiskertojen ensimmäisenä päivänä klo 9:30-18, ja viimeisenä päivänä klo 9:30-16.

 1. 28.-29.1.2021

 2. 11.-12.3.

 3. 22.-23.4.

 4. 10.-12.6.

 5. 12.-13.8.

 6. 16.-17.9.

 7. 28.-29.10.

 8. 9.-10.12.


Hinta

Peili-kasvuryhmän hinta on 5950 euroa (sis. alv). Hinnan voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä (esim. 12 erässä á 495,85 €).

Ilmoittautuminen


Lähetä sähköpostilla avoin hakemus kasvuryhmään osallistumiseen. Kerro taustastasi ja miksi haluat mukaan. Hakijat puhelinhaastatellaan, ja mukaan valitaan korkeintaan 16 osallistujaa.


Hae mukaan 1.10.2020 mennessä.

Haut osoitteeseen: jani.roman@enlighteneddialogue.com.

Tiedustelut sama osoite tai soita 0500 726 772.

Low resolution-7.jpg

Dr. Jani Roman

Jani on kokeneimpia perhekonstellaatioterapeutteja Suomessa. Lisäksi hänellä on syvällinen kokemus psykodraamasta ja mindfulnessista.

Jani on järjestänyt ihmisenä kasvamisen kursseja yli 20 vuotta.


Hän on käynyt läpi psykodraamaohjaajakoulutuksen, joka on seitsemän vuotta kestävä terapeuttikoulutus. Hän aloitti psykodraaman tekemisen vuonna 1994.


Perhekonstellaation hän toi Suomeen vuonna 2002 ja on opiskellut menetelmää pääasiassa Svagito Liebermaisterin ja Bert Hellingerin opissa.


Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori, väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä. Hän on myös energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, TRO.


Jani on myös kirjoittanut ainoan suomenkielisen kirjan konstellaatiosta ”Systeeminen konstellaatio” (2016).