KONSTELLAATIOIDEN OHJAAMINEN

Pieniä ihmeitä -verkkokoulutus

4 kk:n verkkokoulutus konstellaatioiden ohjaamiseen:
Opit neljä turvallista tapaa ohjata konstellaation

Dr. Jani Roman

Osa konstellaation peruskoulutusta

Image by veeterzy

Osallistujien kokemuksia

”Tärkein oivallus on se, miten valtavan suuri vaikutus kesken jääneillä tai käsittelemättömillä asioilla voi olla. Ne ikään kuin estävät energian vapaan virtaamisen systeemissä, muodostavat siihen esteen tai padon.”
”Systeeminen konstellaatio on todellakin enemmän kuin ajattelinkaan.”
”Minuun on tehnyt suurimman vaikutuksen systeemisen konstellaation monikäyttöisyys ja se, että se toimii sekä yksilö-, että organisaatiotasolla ja kykenee paljastamaan pinnan alla olevia vaikuttimia. Systeemisyyden universaalit periaatteet ovat merkillisiä ja todella vaikuttavia.”
”Tässä on valtava määrä prosessoitavaa:)! Tällä hetkellä pohdiskelen eniten systeemisiä periaatteita, miten ne vaikuttavat kaikissa yhteisöissä, niin perheessä, suvussa kuin työyhteisössäkin. Ja kun näitä periaatteita rikotaan, syntyy särö, joka odottaa tulevansa nähdyksi ja korjatuksi. Olen oivaltanut, että oman "elän jonkun toisen elämää"-tunteeni takana voi hyvinkin olla tällainen särö, joka vaatii tulla korjatuksi.”
”Miten voimallisia harjoituksia! Jo sen sanominen, että 'minä olen sinun esimiehesi, sinä olet alaiseni ja sinun työsi on se ja se', auttaa ihmisiä asemoimaan itsensä organisaatiossa. Webinaaria katsoessani, ja jo aiempaa materiaalia lukiessani, olen miettinyt yhteistoiminnallisuuden ja dialogin käsitteitä.”

Jokainen voi kasvaa. Jokainen voi nousta uudelle tasolle. Voit nähdä itsesi ja tarinasi uusin silmin.

Oma voima™ on muuttanut satojen ihmisten elämän. Menemme tarinasi ytimeen: kuka olet. Tämä tarina on tiedostamaton, ja sen päälle on syntynyt se tarina, jonka osaat kertoa. Oma voima™ -kurssilla menemme tarinasi ytimeen eli niihin alitajuisiin suhteisiin, jotka muovaavat sinut.

Ehkä sinulle on jo tuttua, että valtaosa aikuisista jää alimmalle aikuisen kehitystasolle? Jos ei, niin kannattaa tutustua Harvardin yliopiston aikuiskehityksen professorin Robert Keganin – tai muiden vastaavien tutkijoiden ja terapeuttien – tuotoksiin. Voit ladata näiltä sivuilta maksuttoman ihmisenä kasvun oppaan (Kohti valoa), jossa Jani käy läpi aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja saat käsityksen ihmisen kehityksen tasoista.

Se, että emme kehity alimmalta aikuisen kehityksen tasolta, heijastuu ihmissuhteisiimme, onnistumiseemme, merkityksellisyyden kokemukseemme ja tunteisiimme.

Ikä ja viisaus eivät välttämättä korreloi. Ihmisenä kasvu ei ole itsestään selvää. Se vaatii hieman työtä.

Oma voima™ -kurssi tarjoaa mahdollisuuden kohdata sinulle tärkeitä asioita tavalla, joka tukee kasvuasi. Pääset ymmärrystä lisäävien luentojen ja kokemuksellisten harjoitusten avulla syvälle ihmissuhteittesi ytimeen – ja kasvamaan niistä.

Perhekonstellaatio on yksi parhaimmista menetelmistä tukea ihmisen kasvua ylemmille aikuisen kehitystasoille.

Oma voima™️ -verkkokurssi sopii sinulle, jos

 • haluat aidompaa yhteyttä itseesi ja läheisiisi

 • haet rohkeutta tunnistaa ja toteuttaa omia pyrkimyksiäsi

 • toivot elämääsi lisää iloa, läheisyyttä, kuulluksi ja nähdyksi tulemista

 • pohdit omaa ihmisyyttäsi ja suuntaasi

 • haluat tuntea eläväsi täydesti

 • kaipaat tukea eheytymiseen

 • haluat kasvaa ihmisenä!


Oma voima™️ -verkkokurssilla

 • saat kokea perhekonstellaation parantavan voiman

 • saat mahdollisuuden kokea, että olet hyvä sellaisena kuin olet – ja sinulla on annettavaa!

 • saat välineitä kohdata ja työstää itsellesi vaikeita ihmissuhteita ja asioita

 • löydät selkeyttä vapautua turhista taakoista, kun ymmärrät, mitkä asiat ovat sinun vastuullasi ja mistä sinun ei tarvitse murehtia.


Kurssin sisällöstä vastaa TkT (työpsykologia), DI, MQ, TRO, terapeutti ja systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa, Jani Roman. Hänen kurssinsa ja ohjauksensa ovat auttaneet jo tuhansia suomalaisia. Koulutuksiin on osallistunut lukuisia psykoterapeutteja, lääkäreitä, työnohjaajia, yritysjohtajia, psykologeja, konsultteja ja – aivan tavallisia ihmisiä.

Kurssin hinta on 390 €.

Mihin kurssi perustuu?

Kurssilla käydyt asiat menevät suoraan elämänvalintojemme ytimeen. Taustalla on syvä ymmärrys ihmismielen kehityksestä, ihmisyydestä, homo sapiensin sosiaalisuudesta, ihmissuhdetaidoista, traumatyöskentelystä ja mindfulnessista.

Kurssi perustuu perhekonstellaatioon, joka on saksalaisen psykoterapeutin ja psykoanalyytikon Bert Hellingerin (1925-2019) kehittämä terapiamuoto.

Kurssilla hyödynnetään myös mindfulnessia. Tietoisen läsnäolon taidon vaikutuksista on lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat sen vaikuttavan positiivisesti niin psyykkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin.

Suhde itseen on heijastusta suhteesta omiin vanhempiin.

Vanhempien katse ja yhteys lapseen rakentavat ihmisen omakuvan ja alitajuisen käsityksen itsestä – ja antavat myös mallin, miten olla yhteydessä muihin, ja uskomuksen siitä, mikä on minulle mahdollista.

Nämä vanhempisuhteet ovat syvällä alitajunnassamme. Varhaisista vuorovaikutussuhteista rakentuu minäkuvamme, maailmankuvamme ja mentaalinen rakenteemme. Ne vaikuttavat elämänvalintoihimme, puolison valintaan, kykyymme tarttua mahdollisuuksiin, kykyymme luoda rakkaudellisia suhteita ja myös menestykseen työelämässä. Näitä työstämme kurssilla tapahtuvalla kokemuksellisella työskentelyllä.

Kurssilaisilta saatua palautetta

Oma voima™️ -verkkokurssi on saanut keskiarvosanan 4,7 asteikolla 1 - 5!

”Hämmentää, miten syvältä työstävä kurssi; nostattanut rehellistä uutta itsestä, josta en ole ollut näin tietoinen, vaikka olin ajatellut, että olisin tietoinen.”

”Tässä on jotain sellaista taikaa, jonka uskon tekevän työtään minussa vielä kauan tämän kurssin jälkeenkin. Ja toisaalta, tunnen että etsiminen on loppunut!”

”Elämäni on helpottunut. Voin hengittää vapaammin, opin uutta.”

”Materiaali ja harjoitukset ovat loistavat!”

”Olen aivan uuden tasoisen ymmärryksen äärellä. Tiedän, että se jo häivähtelee monellakin tavalla, kuin odottaen kykyäni oivaltaa uudella tavalla koko elämää.”

”Tämä kurssi tuli minulle enemmän kuin oikeaan aikaan.”

”Todella oleellisten asioiden äärellä ollaan!”

”Kiitos, valtavan paljon ja mullistavaa asiaa.”

”Osuu ja uppoaa.”

”Nöyryys siinä Janin tavassa ja tyylissä on hirveän eheyttävää. Asioita käsitellään tosi arvokkaasti ja nöyrällä mielellä.”

”Janin videot ovat hyvin antaneet ison kuvan: ei mitään myyttejä, ei uskonnollisia kielikuvia eikä muitakaan lurituksia, vaan niin selkeää.”

”Olen tajunnut kuinka pahasti olen sulkenut itseni ja nyt pikkuhiljaa olen avautunut ja alkanut tuntemaan esim rakkautta ihan uudella tasolla. Kiitollisuuden tunnekin on herännyt vaikka ennen kurssin alkua luulin olevani täysin kyvytön enää koskaan sitä tuntemaan vaikka tiesin että elämässäni on paljon syitä sitä tuntea. Olen tullut avoimemmaksi ja osoitan herkemmin tunteitani läheisilleni.”

”Yllätyin miten voimakkaasti konstellaatioharjoitukset vaikuttivat minuun.”

”Olen saanut rohkeutta kohdata tunteitani ja sanoittaa niitä ja uskallan ottaa arkojakin asioita puheeksi läheisten kanssa ja siitä on seurannut vain positiivista ja rakentavaa.”

”Olen saanut rauhan sieluuni.”

”Miten koskettavaa oli tajuta, että vanhempani ovat varmasti ajatelleet minua ja toivoneet minulle kaikkea parasta ja että minulla olisi kaikki hyvin. Se rakkaudellinen ajatus on jo alkanut hälventää tiivistä sumuverhoa ympärilläni ja koen silloin olemassaolon iloa.”

”Kurssi oli hyvä, se vahvisti syvällä tavalla suhdetta itseen yhteisön jäsenenä. Osoitti kohtia joissa olen helposti kulkenut ihmisistä pois, itsestä pois. Jollain tapaa kaunat lievenivät, yllättäin vain huomasi ettei enää takerru tai kritisoi kaikkea. Kuin ois päässyt tien alkuun.”

Kurssin sisältö ja aikataulu

Oma voima™️ -verkkokurssi on 3 kuukauden pituinen. Se koostuu 5 osasta, joiden jokaisen välillä on 3 viikkoa. Kurssilla tehtävät syvälliset harjoitukset tehdään yksin kotona sinulle itsellesi parhaiten sopivaan aikaan. Voit aloittaa kurssin heti, kun ilmoittaudut.

Kurssin sisältö:

1. Välittämisen voima

Miten kehität kykyäsi selviytyä vaikeuksista. Miten kehität myötätuntoa ja itsemyötätuntoa. Mindfulnessin perusteet. Autonomisen hermoston rauhoittaminen. Rakkauden kokemuksen vahvistaminen.


2. Vanhempien voima 1

Äitisuhde. Perhekonstellaation perustajan Bert Hellingerin mukaan ”menestyksellä on äidin kasvot”. Kun äitisuhteemme eheytyy, meihin alkaa virrata voimaa. Saat perusymmärryksen perhekonstellaatiosta ja sen mahdollisuuksista.


3. Vanhempien voima 2

Isäsuhde. Isällä on myös suuri vaikutus. Miten selkeytät ja eheytät suhdetta isääsi, miten annat isälle paikan sydämessäsi? Miten otat vastaan molemmat vanhempasi, hyväksyt heidät sellaisina kuin he ovat ja saat heidän tukensa? Miten olet vapaa kulkemaan eteenpäin!


4. Vastuunoton voima

Miten kehität selkeyttäsi sen suhteen, mikä on oma  vastuusi ja mikä kuuluu muille? Selkiytyminen vapauttaa sinut kohtaamaan toisen ihmisen tasaveroisena ja tuomitsematta.


5. Irtipäästämisen voima

Kiitollisuuden ja rakkauden kokeminen vapauttavat. Uusi alku – elämä kulkee eteenpäin!

Yhteensä viisi syvällisiä oivalluksia sisältävää videota (á n. 45 minuuttia) ja 20 harjoitusta.

Kurssiin kuuluu myös oma Facebook-ryhmä, jossa käydyt syvälliset keskustelut ovat antaneet osallistujille valtavasti tukea. FB-ryhmän kautta (tai vaikka sähköpostitse) saat myös yhteyden kurssin vetäjään, Jani Romaniin. Facebook-ryhmään liittyminen ole välttämätöntä kurssin suorittamiseksi.

Kurssimateriaali on käytettävissäsi älypuhelimen, tietokoneen tai tabletin välityksellä. Voit siis opiskella missä ja milloin sinulle itsellesi parhaiten sopii.

Osallistuneilla on pääsy kurssimateriaaleihin vuoden ajan kurssin alkamisesta lähtien. Voit siis kerrata ja syventää kurssilla käsiteltyjä asioita itseksesi sekä palata niihin!

Oma voima™️ -kurssin usein kysytyt kysymykset

Voiko verkkokurssilla todella päästä käsiksi syvällisiin ihmissuhdekysymyksiin ja perhekonstellaatioihin?

Oma voima™️ -verkkokurssin kautta voit todella löytää perhekonstellaation keskeiset oivallukset. Fyysisiin kasvuryhmiin verrattuna virtuaalikurssin etuina ovat edullisuus sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta. Näin mahdollisimman moni pääsee hyötymään kurssin annista ja työstämään asioita omassa tahdissaan.

Palautteet ovat olleet erinomaisia, mikä osoittaa, että videoiden, tekstien ja harjoitusten kautta voi välittää ihmisille jotakin syvästi merkityksellistä. Verkkokurssi on elävä ja dynaaminen prosessi videoineen, harjoituksineen, välipohdintoineen ja sähköposteineen. Ja esimerkiksi kurssin suljetussa Facebook-ryhmässä voit päästä myös aitoon ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen.

Vaatiiko kurssille osallistuminen erityisiä tietoteknisiä taitoja!

Ei vaadi. Verkkokurssin alustan käyttö on helppoa; kun olet maksanut ja kirjautunut kurssille, sähköpostiviestit opastavat sinua eteenpäin. Tavallinen tietokone, älypuhelin tai tabletti riittävät. Ja totta kai saat meiltä tarvittaessa apua myös kurssin teknisiin kysymyksiin.

Onko tämä terapiaa?

Oma voima™️ -verkkokurssi tukee ja inspiroi. Se ei korvaa terapiaa, mutta voi olla merkittävä apu tai alkusysäys lähipäivien tai pidemmän ja henkilökohtaisemman terapian hyödyntämiseen.

Jos sinulla on vaikeita tuntemuksia, ahdistusta, masennusta tai posttraumaattisia oireita, kannattaa hakeutua asiantuntevalle terapeutille, joita löytyy myös meiltä (kuten trauma- ja konstellaatioterapeutti Mariel Mansoniemi ja Ihminen tavattavissa -terapeutti Teemu Tuuli). Asiantuntevasta terapiasta on aina apua!

Jos kaipaat syvällisempää ja vuorovaikutteisempaa kasvuryhmää, suosittelemme Peili-kasvuryhmää tai Yhteys-kasvuryhmää. Oma voima -kurssin käyminen tukee myös valtavasti, jos haluat myöhemmin osallistua noihin kasvuryhmiin.

Jos menestys tai sen esteet liittyvät äitisuhteeseen, eikö tämä ole äitien syyllistämistä?

Äitisuhde on merkittävä – ehkä jopa kaikkien merkittävin – suhde. Kyse ei kuitenkaan ole äidin tai primaarikasvattajan syyllistämisestä, vaan ymmärtämisestä tavalla, joka vapauttaa. Kun hyväksymme vanhempamme sellaisina kuin nämä ovat, hyväksymme myös itsemme. Tämä hyväksyntä heijastuu kaikkiin ihmissuhteisiimme.

Opinko Oma voima™️ -kurssilla perhekonstellaatiota ja mindfulnessia?

Opit kurssilla perhekonstellaation keskeisiä oivalluksia ihmisen hyvinvoinnista (tai tarkemmin sanottuna sen kehittäjän Bert Hellingerin oivalluksia) ja saat kokea niitä harjoitusten avulla. Saat kuvan mistä perhekonstellaatiossa on kyse ja mitä sillä voi tehdä. Kurssi ei kuitenkaan ole perhekonstellaatio-koulutus, vaan se on henkilökohtaista työstämistä.

Kyseessä ei myöskään ole ensisijaisesti mindfulness-kurssi, vaan kurssilla hyödynnetään mindfulness-harjoituksia. Harjoitukset tukevat oman voiman löytämistä. Ne auttavat myös rentoutumaan ja rauhoittumaan, olemaan läsnä ja levollinen.

Onko kurssilla fyysisiä harjoituksia?

Kurssi sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. Fyysisiä harjoituksia, kuten joogaa, ei kurssilla tehdä, mutta joissakin harjoituksissa saatetaan seistä tai kävellä.

Mitä kurssin suorittaminen vaatii?

Kurssin onnistunut suorittaminen edellyttää sitoutumista ja aitoa halua kasvaa ihmisenä. Myös kaikki aiempi oman itsen kanssa työskentely on hyödyllistä.

Sen sijaan aiempaa kokemusta perhekonstellaatiosta tai mindfulnessista ei tarvita. On hyvä myös huomata, että monet pitkään perhekonstellaatiota tehneet ovat saaneet tästä kurssista valtavasti!

Yhden osion harjoitusten tekemiseen menee aikaa keskimäärin 1-3 tuntia 2-3 päivän aikana. Osioiden välillä on kuitenkin aina 3 viikkoa, eli aikaa harjoitusten tekemiseen ja jopa uudelleentekemiseen on runsaasti.

Miksi kurssin kuvassa on puu?

Alun perin kuvassa oli tiikeri, joka kuvasti levollista voimaa. Muutin kuvan kuitenkin puuksi, koska huomasin, että tiikerinkuva voi viedä ajatukset muihin mielleyhtymiin.

Puu kuvastaa ikiaikaista voimaa, se on elävä ja kasvaa ylöspäin auringon valosta, hiilidioksidista, maan ravinteista ja vedestä. Se seisoo ulkona kaikissa säissä ja kaikkina vuodenaikoina.

Puu ei selviäisi ilman juuriaan. Niin ei ihminenkään. Kukaan ei ole erillinen. Juurista saamme voimaa. Tästä on kyse tällä kurssilla.

Oma voima™️ -verkkokurssista saat

Oma voima™️ -kurssi on ainutlaatuinen matka oman itsen ytimeen. Se tukee syvää elämänmuutosta. Aiemmilta kursseilta saadun palautteen perusteella kurssi voi merkittävällä tavalla eheyttää suhdetta vanhempiin ja vapauttaa näin painolastista, jota on kantanut koko elämän.

 • Syvää ymmärrystä itsestäsi ja miten olet kasvanut sellaiseksi kuin olet

 • Kokemusta siitä, että olet arvokas ja rakastettu

 • Parempia mahdollisuuksia luoda hyviä ihmissuhteita

 • Parempia mahdollisuuksia uskaltaa – ja onnistua!

 • Vapautumista syyllisyydestä ja taakasta, joita sinun ei tarvitse enää kantaa

 • Uudenlaista vapautta ja merkityksellisyyttä

Rahat takaisin -takuu

Jotta voit oikeasti voit kokea saavasi hyötyä tästä, kurssille on 14 päivän rahat takaisin takuu! Voit siis riskittömästi lähteä mukaan tutustumaan! Voit kahden viikon ajan koulutuksen alusta lähtien tunnustella, ja jos jostain syystä et halua jatkaa, saat rahasi takaisin.

Kun ilmoittaudut kurssille, voit maksukohdassa valita miten haluat maksaa, pankkitunnuksilla tai kortilla. Voit maksaa myös erissä halutessasi (valitse silloin Jousto 30 päivää maksuaikaa, jonka voin jälkikäteen muuttaa osamaksuksi).

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 390 €.

Low resolution-7.jpg

JANI ROMAN

Jani on opiskellut menetelmää suoraan Hellingerin opissa ja tehnyt osaltaan uraauurtavaa työtä menetelmän kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Janilla on yli 20 vuoden kokemus terapiatyöstä ja tuhansista konstellaatioista.

Jani on opettanut mindfulnessia lähes 20 vuotta ja hänen mindfulnesskurssinsa on Suomen suosituin.

Jani kouluttautunut syvällisesti terapiaan (seitsemänvuotinen psykodraamaohjaajakoulutus ja intensiivinen perhekonstellaation opiskelu mm. menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin luona). Hän on kokenein konstellaatioterapeutti Suomessa ja monipuolisesti syventynyt ihmisenä kasvuun ja myös yhteisöjen kehittämiseen.

Jani on myös tekniikan tohtori, väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä.